Kara – Đăng Ký Nhận Báo Giá

Tên Khách Hàng : Kara
, Email Khách Hàng : tranthihuyen010496@gmail.com
, Số Điện Thoại : 0365506419